Regionale ondernemersnetwerken

Hoe kom ik in contact met regionale ondernemers?

What's new

200 miljoen beschikbaar voor corona-kredieten mkb

Kleine en middelgrote bedrijven die door de coronacrisis hoge schulden hebben, kunnen vanaf vandaag onder voorwaarden aanspraak maken op kredieten van maximaal 100.000 euro van de overheid. Het kabinet stelt daar in totaal 200 miljoen euro voor beschikbaar.

Lees verder

Corona-steunpakket verlengd

MKB-Nederland is blij dat het corona-steunpakket voorlopig met drie maanden wordt verlengd en zelfs iets wordt verruimd. Zo krijgen ondernemers meer steun doordat de tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL) niet langer meetelt als omzet voor de NOW. Een goede zaak is ook dat ondernemers pas in 2022 hoeven te beginnen met het aflossen van hun schulden bij de Belastingdienst en daarvoor ook langer de tijd krijgen, aldus de ondernemersorganisaties in reactie op het steunpakket zoals dat vandaag door de demissionaire ministers van Financiën, SZW en EZK is gepresenteerd. Over het nieuwe steunpakket hebben MKB-Nederland en VNO-NCW de afgelopen tijd intensief en uitvoerig overleg gehad met het demissionaire kabinet. Ze hadden gepleit voor verlenging tot aan het einde van het jaar, omdat dat ondernemers vertrouwen geeft en de situatie nog altijd onzeker is, onder meer voor bedrijven die het moeten hebben van de internationale handel.

Lees verder

Sustainable Finance – Een impuls voor de Europese energietransitie

De Europese Commissie wil het makkelijker maken voor investeerders om ‘groen’ te investeren. Dat is nodig ook, aangezien er tot 2030 jaarlijks 350 miljard euro extra geïnvesteerd moet worden om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen. Zelf heeft de Europese Unie met de begroting én het herstelpakket 555 miljard euro voor het verwezenlijken van de energietransitie in de periode 2021 – 2027 beschikbaar gesteld. Dit betekent dat er in totaal een tekort is van bijna 3000 miljard om de energietransitie te verwezenlijken.

Lees verder.

Jong MKB - LinkedIn

De groep Jong MKB op LinkedIn staat open voor iedere directeur/partner/vennoot/(mede-)eigenaar van een onderneming die kennis en ervaring wil delen. Ook als je ooit lid bent geweest van Jong MKB kun je lid worden van de LinkedIn groep. Het doel is van elkaar te leren en daardoor succesvoller te ondernemen.

De groep bevat inmiddels bijna 2.400 leden.

Ben je ondernemer, meld je dan nu aan op LinkedIn.

Meer informatie

Regionale ondernemersnetwerken

Kaart vergroten